Dự án: P408-409 Tòa nhà Thanh Hà CC2 Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

13/01/2016

Dự án: P408-409 Tòa nhà Thanh Hà CC2 Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội (Đại học thủy lợi)
+ Nhà thầu chính: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHKT ĐÔNG DƯƠNG
+ Đơn vị cung cấp thiết bị: Eriko Co.,ltd
daihocthuyloi