Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Tâm Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng

25 Cư Xá Bình Thới, Đường Số 9, P. 8, Q. 11,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (08) 39624718, 39627147

Fax: (08) 39627147

Lĩnh vực hoạt động:

  • ống Nối, Khớp nối Kim Loại
  • Van Công Nghiệp
  • Sản phẩm - Dịch vụ:

    DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU