Phước Mậu Hưng - Công Ty TNHH Phước Mậu Hưng

174 Huỳnh Mẫn Đạt, P. 3, Q. 5,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (08) 39237566

Fax: (08) 39234215

phuocmauhung@gmail.com

Lĩnh vực hoạt động:

  • Máy Bơm - Kinh Doanh & Phân Phối
  • Van Công Nghiệp
  • Sản phẩm - Dịch vụ:

    DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU