Kiên Định - Công Ty TNHH Kiên Định

103C Chung Cư An Bình, P. An Bình, Tp. Biên Hòa,Đồng Nai

Điện thoại: (061) 8836678, 8836679

Fax: (061) 8836676

kd@kiendinh.com

http://www.kiendinh.com

Lĩnh vực hoạt động:

  • Thiết Bị Điện - Sản Xuất và Cung Cấp Thiết Bị Điện
  • Vật Liệu Xây Dựng
  • ống Nối, Khớp nối Kim Loại
  • Van Công Nghiệp
  • Hóa Chất - Sản Xuất và Cung Cấp
  • Phân Bón - Các Đại Lý Phân Bón
  • Sản phẩm - Dịch vụ:

    DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU