Liên Hợp - Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Liên Hợp

19 Nguyễn Kim, P. 12, Q. 5,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (08) 39572414, 39572415

Fax: (08) 39572413

lienhop@hcm.vnn.vn

http://www.lienhop-arita-valve.vn

Lĩnh vực hoạt động:

  • Van Công Nghiệp
  • ốc, Vít, Bù Loong
  • Sản phẩm - Dịch vụ:

    DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU