Sensor RU30-Q30-AP8X-H1141

Mô tả

Điện áp hoạt động: 18 VDC … 35VDC

Nhiệt độ: 0 °C …+ 55 °CSẢN PHẨM LIÊN QUAN


Liên hệ: