Nhà Máy bia Thái Bình

24/12/2014

Eriko cung ứng vật tư thiết bị cho nhà máy bia Thái Bình.