Nhà Máy Pepsi - Bắc ninh

24/12/2014

Dự án Pepsi lớn nhất do Eriko cung ứng vật tư thiết bị , mô hình nhà máy.