Nhà máy The Visai Ninh Bình

25/12/2014

Các Công trình – dự án đầu tư của Eriko đã và đang thực hiện. 1 – Nhà máy Xi măng The Vissai Ninh Bình.

 

the visai Ninh Bình