Dự án Viện Chiến Lược

04/12/2015

+ Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà 7

+ Đơn vị Cung cấp thiết bị, vật tư: Eriko Co.,ltd

du-an-vien-chien-luoc