DỰ ÁN : Nhà ở xã hội Dạ Hợp - Hòa Bình

08/12/2015

+ Nhà thầu chính: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẠ HỢP
+ Đơn vị cung cấp thiết bị: Eriko Co.,ltd
du-an-nha-o-da-hop