Dự án EVN-Tower

24/12/2014

Dự Án : EVN Twins Tower

Chủ đầu tư:Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam

Đơn vị Thi công Hệ thống Chiller : TY CP THIẾT BỊ KỸ THUẬT & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TEMEX

Đơn vị Cung cấp thiết bị vật tư đường ống : Eriko Co., ltd