Nhà Máy Takagi Việt Nam

25/12/2014

Dự án Takagi Việt Nam do Eriko cung cấp vật tư thiết bị  xây dựng đã hoàn thành.

 Land area:  m2

Construction area: 8,429 m2
Number of floor: 1 floor Factory; 2 floor Office
Construction period: . 2011 to . 2011
Location: Thanglong2 Industrial Park, Hungyen Province

dự án takagi Việt Nam